让我们一起成长

Karmienie tarlaków paszą funkcjonalną ma wiele zalet

Pasza dla tarlaków


wpzyw eywienia tarlaków na stadia rozmnazania ryb:

1.Płodność,
2.Zapłodnienie,
3.Rozwoj zarodka,
4.Jakośćlarw。

Nasze produckty dla tarlaków:

Aller rep ex
阿勒鲟鱼代表前任

Dlaczego stosowaic pasze dla tarlaków?

Pasze dla tarlaków ALLER AQUA BROODSTOCK饲料zawierają skadniki, które wspomagają加工rozmnazania ryb。

乌什佐韦:

- wspomagają funkcjonowanie bison komórkowych,
- poprawiają symetrię伊克里·伊杰·茨沃特诺维奇,
- zwiększają wykluwalnoovic,
- sprzyjają przeywalnowici wyllovgui jego tempie wzrostu。

Witaminy

- wwoakociwotzci antyoksydacyjne chronią boniprzed wolnymi rodnikami,
- zwiększają利泽布诺维奇I ruchliwoovic plemników oraz powodzenie zapdodnienia,
- poprawiają przeywalnoovic zarodków,
- wspomagają syntezę kolagenu。

Karotenoid

- wwoakociwotzci antyoksydacyjne chronią boniprzed wolnymi rodnikami。

mczka z kryla

- bogata w wielonienasycone kwasy tususzzzowe, witaminy I karotenoid。


Kliknij tutaj aby pobraic karty paszowe