让我们一起成长

Komponowanie pasz wedug strawnoichskładników pokarmowych

Power2

Razem z权力2Wprowadzamy nową generację pasz, których skadad jest tak skomponowany, aby zneutralizowaic zmienną jakoovic surowców uuytych do ich produkcji。

Powszechnie wiadomo,我是lepsze surowce tym lepsza jakkovich paszy。Tradycyjnie pasza jest tak komponowana, woby uzyskaic ogólnie zadeklarowane wartoichsurowców wchodzichcych w jej skwad。Przy naturalnej zmiennoqqci jakoqqi surowców product dukt finalny zawsze bhomdzie raz麻风raz gorszy。Koncepcja权力2马·纳图拉斯特扎·扎达尼·乌苏那尼奇wpwyw·兹米恩内杰·雅科维奇surowców那·普罗杜克·科乌斯科维奇,阿·瓦普拉德奇zadeklarowaną, stałą雅科维奇。

ęki佩带天珠权力2Uzyskiwane są nastentrepujagice korzyicki:

  • stava wartoovic energii dostarczanej rybom niezbbeldnej do optymalnego wzrostu mimo zmiennych deklaracji surowcowych,
  • 阿斯泰伯娜·埃菲克特沃诺维奇,
  • Efektywne wykorzystanie uzyytych zasobów,
  • Minimalna strata składników pokarmowych,一个dziikki temu ograniczony do minimum wpypw na worodowisko naturalne。

W celu uzyskania dodatkowych informacji b德语otrzymania naszejbroszurkiSkontaktuj się z nami

Kliknij tutaj aby pobraĆ karty paszowe