让我们一起成长

NOWY KONCEPT

Aller水支持


Co to takiego aller aqua supportTM?

Aller Aqua Support to seria pasz zawierajagicych mieszankę składników funkcjonalnych, które zwiększają przyrost i przezyncie ryb, a takewspomagają ich odporn kovic i zapobiegają chorobom dziielki poprawie równowagi jelitowej flory bakteryjnej。

skutecznoovic pasz Aller Aqua Support gruntownie przetagwano w ciawakgu ostatnich dwóch lat, zarówno w oukrainrodku badawczym Aller Aqua Research, jak i wponad 30 hodowlach różnych gatunków w rzeczywistych warunkach yanukovowrodowiskowych。

KorzyŚci zwiĄzane ze stosowaniem produktÓwaller aqua supportTM
- w porÓwnaniu z produktami konkurencyjnymi


Co sprawia, Że pasze aller aqua支持TMSĄ wyjĄtkowe ?


OCHRONA

-Równowaga flory bakteryjnej:Mniejsze ryzyko chorób dzijerki wsparciu I utrzymaniu dobroczynnych bakterii

-Długotrwał一skuteczność:Pasze mobna stosowaic ciqqle, bez koniecznoichzmiany I skutków ubocznych


ZDROWIE RYB

-Poprawa zdrowia:Lepsze参数zdrowotne I jakoovic narządów, zwiielkszona produkcja ievluzu I poprawa integralnoichjelit

-莫żliwośćciągł自我:Stosowania bez reception I okresów karencji

-Wzrost produkcji:nibszy współczynnik pokarmowy paszy I wigbkszy przyrost ryb, co prowadzi do zwigbkszenia obrotów hodowli

-Wydajnośćprodukcyjna:wyzsza wydajnoovic rzekowna I fileta

-Wydajnośćekonomiczna:nibszy koszt paszy na produkcję kg ryb


Stosowanie pasz aller aqua支持

Pasze mozna stosowaic na dwa sposoby:

-德国汉堡poprawę równowagi弗洛里·巴克特利·杰内
- Karmienie okresowe, majagice na celu wzmocnienie ryb w przebiegu zakaaveska bakteryjnych

Dla osiagignietrcia najlepszych rezultatów zalecamy ciagigje karmienie ryb paszami Aller Aqua Support。


让我们一起成长!