让我们一起成长

我很高兴,我很高兴

Pasze funkcjonalne

Powszechnie wiadomo, ee różne gatunki ryb mają różne wymagania zynwieniowe。Aby promowak przyrost i zdrowie ryb, Aller Aqua koncentruje się na rozwoju funkcjonalnych pasz, które wspierają korzystne efekty fizjologiczne wykraczajajchce poza tradycyjne接待处pasz。

jednozeennie nasze pasze funkcjonalne muszą byic atrakcyjne ekonomicznie i przyjazne dla erodowiska。Dlatego Aller Aqua starannie dobiera okrekowlone surowce do pasz funkcjonalnych。

Kliknij tutaj aby pobraic karty paszowe